SUPERVALÅRSERBJUDANDE! HALVA PRISET PÅ DEMOKRATIFÖRELÄSNINGEN!

2024 omskrivs som “supervalåret” då flertalet val, större och mindre, sker i 76 länder runt om i världen. Bara valen i USA, EU, Indien och Ryssland påverkar över 4 miljarder människor. Av dessa 76 länder är det endast 43 stycken som uppfyller kraven som demokratiska val, varav 27 av dem är i EU, enligt EIU. I Mexiko, Latinamerikas näst folkrikaste land, får sannolikt för första gången en president som är kvinna, när de går till val i juni. Samma månad hålls i alla EU-länder val till Europaparlamentet. Valet följer på ett år med högerextrema och högerpopulistiska opinionsvindar i Europa. Hur ska året sluta?

På grund av supervalåret och när demokratin ligger under lupp vill vi erbjuda vår filmföreläsning Demokrati, Propaganda & Sociala Medier för halva priset!

Erbjudandet gäller för dig som är verksam som lärare eller inom skolan och lämpar sig för elever i årskurs 9 och gymnasiet.