Om oss

FILM SOM PEDAGOGISKT MATERIAL

På Folkets Bios stockholmsbiograf har filmpedagogisk verksamhet funnits sedan 1989. 

Film och medier formar mycket av vår världsuppfattning. I allra högsta grad gäller det barn och ungdomar. De behöver verktyg för att kunna hantera mediernas bild- och informationsflöde och träning i visuell läskunnighet. Film ger möjlighet till förståelse av andra och det annorlunda, till en omprövning av värderingar och attityder. Film kan därmed skapa motbilder till exempelvis stereotypa könsmönster och rasism. Därför är det viktigt att med en fördjupad diskussion ge barn och ungdomar en möjlighet att reflektera kring det de sett och upplevt. Med våra Filmföreläsningar och Film & Samtal vill vi ge eleverna ökande insikter om filmens språk och stärka dem till en reflexiv och kritisk konsumtion av medier. Att förstå rörliga bilder är helt avgörande för att eleverna ska kunna delta som aktiva och kritiska medborgare i en digital och global medievärld.

Med vårt filmpedagogiska program med filmföreläsningar, film & samtal och skolbio riktar vi oss till elever i grundskolans årskurs 4-9, gymnasiet och folkhögskolor. Vi arrangerar även temadagar och lärarfortbildningar.
Våra Filmföreläsningar och Film & Samtal är upplagda som samtal där stor vikt läggs vid elevernas aktiva medverkan. Vi fokuserar på hur filmens formspråk och berättande skildras och ämnen som rör skolans värdegrund. I samtalen diskuterar vi kring normer, identitet, genus, jämställdhet, medie- och informationskunnighet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Våra teman är ämnesöverskridande och passar såväl för bild, svenska och samhällskunskap, som för historia, konsthistoria, religion, filosofi och psykologi.

Våra filmpedagoger Anna Söderberg och Signe Lindstedt är filmvetare, utbildade vid Stockholms universitet. Utöver filmvetenskap har Anna även studerat medie- och kommunikationsvetenskap och historia. Anna har arbetat som filmpedagog på Zita sedan 1997. Signe började 2022 och har en bakgrund som kultur-och filmvetare och är vid sidan av filmpedagogiken producent för filmfestivalen Cinema Queer.