Filmföreläsningar

I en filmföreläsning varvas filmklipp med diskussion. Filmföreläsningarna är upplagda som samtal, där stor vikt läggs vid elevernas deltagande. Våra teman är ämnesöverskridande och passar såväl för svenska, samhällskunskap och bild, som för historia, konsthistoria, filosofi och psykologi.
En filmföreläsning tar ca 2 timmar (exklusive rast) och hålls i en biosalong på Zita.

I sex stycken filmföreläsningar behandlar vi olika teman baserat på filmklipp ur filmhistorien, historiska händelser, hur vi påverkas av rörliga bilder och hur det är relevant idag.

Mer om information om bokning, priser och villkor.

MACHOMÄN OCH MADONNOR – MÄN OCH KVINNOR PÅ VITA DUKEN
Vi möts varje dag i medierna av bilder och budskap om hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Varför skildras ofta män som kraftfulla machomän eller aktiva projektörer och kvinnor som passiva skönhetsslavar eller svala madonnor?

BLOD, SKRÄCK OCH TÅRAR
I alla tider har skräckhistorier fängslat sagoberättarnas publik. Idag är det filmproducenterna som är sagoberättarna. Skräckfilm har gått från att vara lågbudgetproduktioner för en hängiven skara till klassas som mainstream som når enorm global publik. Vilken funktion har skräckberättelser i vårt samhälle? Vad är vi rädda för idag? Och varför?

HJÄLTENS RESA
Myten är ingen berättelse som vi berättar för dess egen skull. Den visar hur vi ska bete oss. Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Hur ska vi leva? Idag fyller konsten, litteraturen och filmen denna funktion. I de gamla myterna är en hjälte någon som är hängiven ett klart mål och är villig att ge upp allt för att nå detta.

DEMOKRATI , PROPAGANDA & SOCIALA MEDIER
Välinformerade väljare är oerhört viktiga för en demokrati och mediernas berättelser utgör ofta källan till vår kunskap om världen. Vad menar vi med demokrati? Och vilken roll har medierna, den tredje statsmakten, i en demokrati?

FRÅN KÖRKARLEN TILL PARASIT – FILMENS BERÄTTARGREPP
Vi tittar ofta på filmer utan att reflektera över hur utvecklingen har sett ut fram till det vi ser idag. Filmkonsten har en historia som är över ett sekel lång. Varför ser filmer ut som de gör idag? Varför låter de som de gör?

ATT FÅNGA VERKLIGHETEN – DOKUMENTÄRFILM
Vad kännetecknar en dokumentärfilm? Vad menas med dokumentär? Vi ser på filmklipp från dokumentärfilmens historia och diskuterar hur verkligheten skildras i olika typer av dokumentärer och ur dokumentärfilmens utveckling. 

PRISER, INFORMATION OCH BOKNING

Pris: 1 st filmföreläsning: 2600 kr/klass. Kan bokas som parallella filmföreläsningar för två klasser. Lärare går med utan kostnad.

Information: Zitas filmföreläsningar kan finansieras med bidraget Skapande skola. Filmföreläsning bokas enligt överenskommelse mellan klockan 09.00-16.00.

OBS! Det är inte tillåtet att äta eller dricka i salongen.

Bokning: När ni kontaktar oss och vill boka en filmföreläsning via mejl ange:

  • Namn, skola, mobilnummer, fakturaadress (gärna e-faktura eller e-post) och referensnummer.
  • Filmföreläsning som ni vill boka.
  • Deltagarnas antal och årskurs samt antal lärare.
  • Datum och tid för besök, gärna några alternativ.

Betalningsvillkor
Alla priser är exklusive moms (25%). Betalning sker mot faktura. Bokningsbekräftelse skickas ut. Avbokning av filmföreläsning måste göras senast tio vardagar före visningstillfället. Om felaktiga eller icke kompletta fakturauppgifter uppges debiteras skolan en administrativ avgift på 250 kr.

För mer information och bokning kontakta Zitas filmpedagog Anna Söderberg 08-54527252 / 0739701582 / anna@zita.se