Film och medier formar mycket av vår världsuppfattning. I allra högsta grad gäller det barn och ungdomar. De behöver verktyg för att kunna hantera mediernas bild- och informationsflöde och träning i visuell läskunnighet. 

Därför ska du som arbetar med barn och ungdomar på ett enkelt och inspirerande vis, få tillgång till material som kan underlätta ditt arbete i skolan med att öka kunskapen om filmförståelse och visuellt lärande.

Här på hemsidan hittar du bland annat fördjupningar från våra filmföreläsningar, filmtips, filmhandledningar från Svenska Filminstitutet och aktuella nyheter som vi samlar på vår anlagstavla – allt för att du ska kunna förbereda dig själv och dina elever inför ett besök hos oss!

Film ger möjlighet till förståelse av andra och det annorlunda, till en omprövning av värderingar och attityder. Film kan därmed skapa motbilder till exempelvis stereotypa könsmönster och rasism.

Därför är det viktigt att med en fördjupad diskussion ge barn och ungdomar en möjlighet att reflektera kring det de sett och upplevt. Med våra Filmföreläsningar och Film & Samtal vill vi ge eleverna ökande insikter om filmens språk och stärka dem till en reflexiv och kritisk konsumtion av medier. Att förstå rörliga bilder är helt avgörande för att eleverna ska kunna delta som aktiva och kritiska medborgare i en digital och global medievärld. 

Välkomna att ta med era elever på en resa genom tankar och känslor!

Anslagstavla

Lagen i fråga har väckt starka känslor i Georgien, där kritiker kallar den för den ”ryska lagen”, eftersom den mer eller mindre är en kopia av en rysk lag. I filmsamtalet kring den hyllade filmen And then we danced talar vi om det splittrade landets idé mellan det gamla och det nya, öst och väst....

Vi ser på filmklipp och kortfilmer och pratar om vad en film är. Hur berättar en film en historia? Hur upplever vi film? Vilka känslor och tankar väcks? Klassen delas in i små grupper som tillsammans med en filmpedagog har fördjupade filmsamtal. De får träna på att lyssna, berätta och ställa nyfikna frågor. Åk 4-9 & gymnasiet...

2024 omskrivs som “supervalåret” då rekordmånga människor på planeten kan gå till valurnorna. Därför vill vi ge ett särskilt erbjudande till dig som arbetar som lärare eller inom skolan, att gå på vår föreläsning för halva priset! Hela 76 länder håller men det endast 43 stycken som uppfyller kraven som demokratiska val....

Håll dig informerad om de senaste trenderna inom film och få exklusiva insikter om kommande filmer och banbrytande tankar om äldre filmer.

Film & Samtal Våren 2024

Dokumentärfilm. Kameran kan dokumentera verkligheten eller förvränga den. Hur väljer vi att hantera denna makt? Filmen skildrar de första fotografierna på 1800­talet till den digitala flodvåg av innehåll som sköljer över oss i sociala medier – idag en algoritmstyrd miljardindustri. ...

Tara, Skye och Em, tre brittiska tonåringar reser till Kreta för en semester av festande med sprit, klubbar och killar. Inbakat i paketpriset kommer baksmälla och ångest, men inga hinder ska komma emellan trion och deras livs bästa sommar. ...

Rá, Culebro, Sere, Winny och Nano är fem gatubarn från Medellín – fem kungar utan kungarike, utan lag och utan familj. När Rá står som ensam arvinge till sin mormor efter en lång process av landåterlämning, lämnar killarna staden för att söka ”Det förlovade landet”. ...

Våren 2024 kan ni välja mellan fyra engagerande och aktuella filmer: den brittiska partyrullen How To Have Sex, den magiska colombianska realismfilmen The Kings of the World, den svenska dokumentären And the King Said, What a Fantatstic Machine samt den konstnärliga dokumentären The World is Not My Own.

Filmföreläsningar

MACHOMÄN OCH MADONNOR – MÄN OCH KVINNOR PÅ VITA DUKEN
Vi möts varje dag i medierna av bilder och budskap om hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Varför skildras ofta män som kraftfulla machomän eller aktiva projektörer och kvinnor som passiva skönhetsslavar eller svala madonnor? Åk 7-9 & gymnasiet

FRÅN KÖRKARLEN TILL PARASIT – FILMENS BERÄTTARGREPP
Vi tittar ofta på filmer utan att reflektera över hur utvecklingen har sett ut fram till det vi ser idag. Filmkonsten har en historia som är över ett sekel lång. Varför ser filmer ut som de gör idag? Varför låter de som de gör? Åk 6-9 & gymnasiet

HJÄLTENS RESA
Myten är ingen berättelse som vi berättar för dess egen skull. Den visar hur vi ska bete oss. Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Hur ska vi leva? Idag fyller konsten, litteraturen och filmen denna funktion. I de gamla myterna är en hjälte någon som är hängiven ett klart mål och är villig att ge upp allt för att nå detta.
Åk 6-9 & gymnasiet 

I en filmföreläsning varvas filmklipp med diskussion. Filmföreläsningarna är upplagda som samtal, där stor vikt läggs vid elevernas deltagande. Våra teman är ämnesöverskridande och passar såväl för svenska, samhällskunskap och bild, som för historia, konsthistoria, filosofi och psykologi.

Zitas filmpedagoger

Våra filmpedagoger Anna Söderberg och Signe Lindstedt är filmvetare, utbildade vid Stockholms universitet. Utöver filmvetenskap har Anna även studerat medie- och kommunikationsvetenskap och historia. Anna har arbetat som filmpedagog på Zita sedan 1997. Signe började 2022 och har en bakgrund som kultur-och filmvetare och är vid sidan av filmpedagogiken producent för filmfestivalen Cinema Queer.

Med stöd av: