GEORGIEN RÖSTAR IGENOM KONTROVERSIELL LAG

“I tisdags röstade Georgiens parlament igenom en lag om så kallade utländska påverkansagenter. Lagen kräver att icke-statliga organisationer (NGOs) och medieorganisationer som får över 20 % av sin finansiering från utlandet registrerar sig som “utländska agenter”. 

Liknande lagstiftning har tidigare införts i bl.a. Ryssland och har där blivit ett verktyg för att begränsa civilsamhällets utrymme att verka.

Lagen i Georgien utsätter hela civilsamhället för stora risker, men redan nu ser vi att organisationer som arbetar med hbtqi-personer kommer att drabbas särskilt hårt eftersom lagen kräver att personer i organisationerna delar känsliga personuppgifter, som sexuell läggning eller könsidentitet, med myndigheterna”. Detta meddelar RFSL i veckan.

I Levan Akins genomslagsfilm AND THEN WE DANCED skildras mötet med de gamla, konservativa idealen kontra det nya, moderna Georgien via den traditionella dansen. Filmen finns som en av våra mest skimrande filmpärlor och går att boka som Film & Samtal!