Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning för att främja att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Biografen Zitas filmpedagoger samarbetar gärna med din skola i ett Skapande skola-projekt!

Genom Skapande skola möts barn och unga i skolan och professionell kultur. Projekten ska ge eleverna möjlighet att utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck som en del i undervisningen. Skapande skola är ett statsbidrag som förmedlas genom Kulturrådet.
Kulturrådet skriver: ”Syftet med Skapande skola är att bidra till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i grundskolan, och att elever får ökade möjligheter att tillsammans med professionell kulturverksamhet uppleva och utveckla förståelse för kulturens olika uttrycksformer. Att uppleva och utveckla förståelse för konst och kulturuttryck kan exempelvis innebära att elever i samband med en föreställning erbjuds en fördjupning genom ett efterföljande samtal i salongen.”

Ett Skapande skola-projekt på biografen innebär att eleverna tillsammans med en filmpedagog får möjlighet att utforska filmkonst på olika sätt. Alla projekt utformas i samklang med skolans läroplaner.

För vilka? Biografen Zitas Skapande skola-projekt vänder sig till grundskolans åk 4-9.

Var? Beroende på omfattning och utformning kan Skapande skola-projekten bedrivas både på Biografen Zita och på skolan.

Vill ni utforma ett projekt utifrån något av våra temaförslag eller har ni en egen idé? 

Kontakta oss för mer information och för att planera ert Skapande skola-projekt: filmpedagogerna@zita.se

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker om medel på Kulturrådets hemsida.