DEMOKRATI , PROPAGANDA & SOCIALA MEDIER

Välinformerade väljare är oerhört viktiga för en demokrati och mediernas berättelser utgör ofta källan till vår kunskap om världen. Vad menar vi med demokrati? Och vilken roll har medierna, den tredje statsmakten, i en demokrati?
Med internet har medierna förändrats i snabb takt.  Facebook har skapat en unik informationsplattform och är idag världens i särklass främsta nyhetsförmedlare. Hur sker urvalet av innehåll och vilka konsekvenser har detta för nyhetsförmedlingen? Internet används av repressiva regimer för att övervaka medborgare, sprida desinformation och propaganda. Det publiceras falska nyheter för att styra det offentliga samtalet och skapa opinion. Vi talar om publicistiskt ansvar, källkritik, källtillit och yttrandefrihet. Dessutom tar vi upp andra begrepp som är sammankopplade med det nya medielandskapet: deepfakes, konspirationsteorier, filterbubblor, klickaktivism och influencers. Hur påverkas demokratin?

Vi diskuterar demokrati, propaganda och sociala medier.
Åk 9 & gymnasiet

Material