Close

Lukas Dhont, Belgien, 2022, 102 minuter
Léo och Rémi är oskiljaktiga bästa vänner. När de börjar högstadiet förändras allt. Deras tidigare så otvungna vänskap bedöms och värderas av de andra eleverna. Under det sociala trycket börjar pojkarna glida isär. Insiktsfullt skildras hur yttre påverkan kan få oss att ompröva våra relationer för att passa in.
Vi diskuterar vänskap, maskulinitet, intimitet, sorg och helande.
Åk 8-9 & gymnasiet