PLAYGROUND

Laura Wandel, Belgien, 2021, 75 minuter
Sjuåriga Nora börjar skolan och måste lära sig skolgårdens sociala koder. Vilsen och rädd söker hon sig till sin äldre bror Abel. När hon ser Abel råka illa ut tvingas hon navigera efter en moralisk kompass som aldrig tidigare prövats. I periferin anas en och annan vuxen men nere i Noras ögonhöjd är det barnens granithårda spelregler som gäller.
Vi diskuterar grupptryck, vuxnas ansvar, barnperspektivet och filmens berättarteknik.
Åk 9 & Gymnasiet

Material