MINA BRÖDER OCH JAG

Yohan Manca, Frankrike, 2021, 108 minuter
En lång och varm sommar har just börjat. 14-åriga Nour bor med sina tre äldre bröder i en fransk kuststad. Han turas om med börderna att se efter mamman, som ligger döende i ett rum i lägenheten där de bor. Nours väg korsas med Sarahs, som håller sommarkurser i opera. Snart finner han sig indragen i en spirande passion som hans bröder har svårt att förstå.
Vi diskuterar familj, föreställningar om manlighet och konstens betydelse och kraft att förändra och hela.
Åk 7-9 & gymnasiet

Material