HUNT FOR THE WILDERPEOPLE

Taika Waititi, Nya Zeeland, 2016, 97 minuter.
När Ricky Baker anländer till sin nya fosterfamilj verkar det som att han ska få en ny chans. Tråkiga omständigheter leder honom ut i vildmarken där han måste samarbeta med den surmulne Hector, samtidigt som polisen och socialtjänsten är dem på spåren.
Vi diskuterar om vad en familj är och vad betyder det att tillhöra en familj. Även frågor om mediekunnighet och källkritik diskuteras.
Åk 4-9
Samtalet kan ges på engelska vid förfrågan.

Tags: