MACHOMÄN OCH MADONNOR – MÄN OCH KVINNOR PÅ VITA DUKEN

Vi möts varje dag i medierna av bilder och budskap om hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Varför skildras ofta män som kraftfulla machomän eller aktiva projektörer och kvinnor som passiva skönhetsslavar eller svala madonnor?
Populärfilm använder sig ofta av stereotyper när kvinnor och män gestaltas. Vilken bild förmedlas av vad som är maskulint och feminint? Hur skapas ett kön och hur påverkas vi av den rådande normen?

Med hjälp av filmklipp från bland annat Barbie, And Then We Danced, Stolthet och fördom, Tomboy, Die Hard och Hungerspelen tittar vi närmare på representationen mellan män och kvinnor på vita duken nu och då, utifrån hur historien är skildrad, vems perspektiv som historien är berättad och den statistiska ojämlikheten på vita duken.

Vi diskuterar kön, genus och normer.
Åk 7-9 & gymnasiet

Material