NYHET! FILMANALYS – TALA FILM, TALA LIV

Vi ser på kortfilmer och pratar om vad en film är. Hur berättar en film en historia? Hur upplever vi film? Vilka känslor och tankar väcks?

I vår nya filmföreläsnig fokuserar vi på filmanalys utifrån metoden Tala film – tala liv. Föreläsningen inleds med att klassen gemensamt får se på kortfilm för att sedan delas upp i mindre grupper.  Tillsammans med filmpedagogerna får eleverna öva på att ha ett fördjupande filmsamtal om hur vi ser på film och vad film är. De får träna på att lyssna, berätta och ställa nyfikna frågor kring vad de sett och upplevt från filmvisningen.

Samtalsmetoden Tala film, tala liv främjar ett fördjupat samtal där var och en delar med sig av de tankar och känslor som filmen väcker. Metoden är utvecklad av Svenska kyrkan och Sensus tillsammans med Folkets Bios filmpedagoger.

Vi diskuterar filmens berättargrepp och analyserar tillsammans.

Åk 4–9 & gymnasiet